ETUSIVULLE

 

TUOTTEET

Kuulokojeet
Arjen apuvälineet
Tinnitusnoiserit
Kuulonsuojaus
Korvakappaleet
 

PALVELUT

Kuulontutkimukset
Kuulokojeen hankinta
Kuulokojehuolto

KUULO JA KUULOVAURIOT

 

MYYMÄLÄ

VERKKOKAUPPA

 

HINNASTO

YHTEYSTIEDOT

 

Kuulokojesovitus

Kuulokojesovituksella tarkoitetaan kuulokojeen käyttöönottoprosessia, johon kuuluu kuulokojeiden valinta, ohjelmointi, koekäyttö ja kojeen hienosäätö.

Kuulokojemallin ja -tyypin valinta tapahtuu usean muuttujan perusteella. Kojevalintaan vaikuttavat kuulontutkimuksesta saatavan informaation lisäksi asiakkaan toiveet ja tarpeet, asiakkaan näkökyky, sormien herkkyys ja motoriikka, korvan anatomia ja mahdolliset sairaudet. Kojemallin lisäksi ammattilaisen kanssa mietitään sopivin sovitustapa eli tilataanko kojeeseen korvakappale vai sovitetaanko koje avoimesti tai olisiko paras vaihtoehto kuitenkin yksilöllinen korvakäytäväkoje. Yhdessä ammattilaisen kanssa kojevalikoimasta etsitään parhaat vaihtoehdot asiakkaan tarpeisiin.
 

Audionomi ohjelmoi kuulokojeen asiakkaan audiogrammin mukaisesti ja käy asiakkaan kanssa huolellisesti läpi kojeen tuotekohtaiset käyttöohjeet niin, että asiakas tutustuu kojeen toimintoihin, pariston vaihtoon, puhdistukseen ja kojeen käyttöön. Audionomin kanssa asiakas harjoittelee myös käytännössä kojeen asettamista paikoilleen ja kojeen eri toimintoja.


Kuulokoje otetaan aina koekäyttöön ennen ostopäätöstä

Asiakkaan kanssa sovitaan kuulokojeen koekäytöstä niin, että asiakas saa rauhassa kokeilla kuulokojetta omassa ääniympäristössään ja saa siten hyvän käsityksen siitä, palveleeko koje juuri hänen tarpeitaan. Vasta koekäytön jälkeen asiakas tekee päätöksen kojeen ostamisesta. Koekäytöksi sovitaan yleensä 3-4 viikkoa, jonka aikana kojetta voidaan hienosäätää asiakkaan tarpeiden ja mieltymysten mukaisesti.
 

Koekäytön jälkeen kojetta hienosäädetään niin, että äänimaailma saadaan asiakkaan toiveiden mukaiseksi. Silloin tarkastetaan kojeen vahvistus ja äänensävy sekä tehdään tarvittavat muutokset kojeen kuunteluohjelmiin ja mahdolliseen induktiiviseen kuunteluun. Myös kojeen lisävarusteiden tarpeellisuus ja käyttö tarkastetaan. Asiakkaan kanssa sovitaan jatkosta, mahdollisista seurantakäynneistä sekä siitä, kuinka toimia ongelmatilanteissa ja missä koje huolletaan.
 

 

 

Kuulohansa Oy
Soidintie 8
00700 HELSINKI
Puh. (09) 345 5300
Y-tunnus: 0974098-8

Myymälä, kuulontutkimukset, palvelut
Soidintie 8, katutaso, HELSINKI (Malmi)
Avoinna
Arkisin klo 8-16
 tai sopimuksen mukaan