ETUSIVULLE

 

TUOTTEET

Kuulokojeet
Arjen apuvälineet
Tinnitusnoiserit
Kuulonsuojaus
Korvakappaleet
 

PALVELUT

Kuulontutkimukset
Kuulokojeen hankinta
Kuulokojehuolto

KUULO JA KUULOVAURIOT

Kuulon heikkeneminen

Kuulovauriot

Kuinka kuulemme

 

MYYMÄLÄ

VERKKOKAUPPA

 

HINNASTO

YHTEYSTIEDOT


Kuulovauriot ja niiden synty

Suurin osa kuulovauriosta selittyy melualtistuksella tai ikääntymisellä. Melu aiheuttaa korvassa herkkien aistinkarvojen tuhoutumista, joka heikentää kuuloa. Aistinkarvat eivät uusiudu eli melun aiheuttama vaurio on pysyvä. Kun meluvaurio on aiheuttanut pysyvän tinnituksen tai elämää hankaloittavan kuulonaleneman puhetaajuuksilla, kannattaa harkita kuulokojeen käyttöönottoa. Kuulokoje auttaa kuuloa niiltä taajuuksilta mille melu on tehnyt vaurioita. Sinun ei tarvitse pinnistellä kuullaksesi ja väsyttää itseäsi heikentyneen kuulon kanssa kamppaillessa.

Ikääntyminen aiheuttaa sisäkorvassa ja kuulohermossa rappeutumismuutoksia. Rappeutuminen on peruuttamatonta, mutta kuulokojeen avulla kuulohermo voidaan pitää aktiivisena ja kuulemiseen tarvittavaa aivotoimintaa pidetään siten yllä. Tällä voidaan estää sanojen tunnistuksen heikkeneminen. Kuulokoje kannattaa siis ottaa käyttöön ajoissa ja siten hidastaa ikäkuulon etenemistä.

Pieni osa kuulovaurioista on erilaisten korvan sairauksien aiheuttamia vaurioita. Kun epäilet että sinulla on kuulovaurio, hakeudu ensimmäisenä kuulontutkimukseen ja korvien tarkastukseen. Mikäli kuulontutkimuksen perusteella audionomi eli kuulontutkija huomaa jotain, joka viittaa korvan sairauteen, lähettää hän sinut korvalääkärille.

Lue lisää kuulovaurioista, korvan sairauksista ja niiden synnystä.

 

Kuuleminen pinnistelemättä on elämän laatua

Heikentyneeseen kuuloon havahtuu yleensä läheinen, joka huomaa kuulosi huonontuneen. Perheenjäsen tai ystävä havaitsee sinun yhä useammin pyytävän puhujaa toistamaan sanomansa, lisäävän television voimakkuutta tai puhuvan lujempaa kuin aikaisemmin. Itse huomaat väsyväsi tilanteissa, jotka vaativat tarkkaavaisuutta, ja ehkä jo välttelet tilaisuuksia ja ympäristöjä, joissa joudut pinnistelemään kuullaksesi. Heikentynyt kuulo ei vaikuta vain sinuun itseesi, vaan sillä on vaikutus kaikkiin läheisiisi.

 

Kuulontutkimus on kaiken a ja o.

Kuulon taso ja kuulonalenema nähdään yksilöllisestä kuulokäyrästä eli audiogrammista, joka saadaan kuulontutkimuksen perusteella. Kuulontutkimuksen äänesaudiometriatutkimuksella selvitetään se, millä äänenpaineen tasolla kuulet eri taajuuksisia ääniä. Näin saadaan ns. ääneskynnykset kullekin taajuudelle ja nähdään, millä taajuusalueella ja kuinka voimakas kuulonalenema on. Kuulo tai kuulonalenema ei yleensä ole tasainen eli kuulemme toiset taajuudet paremmin ja toiset huonommin. Se, miten kuulonalenema vaikuttaa elämään ei riipu ainoastaan kuulonaleneman tasosta, vaan myös siitä, millä taajuusalueella kuulonalenema on. Lieväkin kuulon heikentyminen voi vaikeuttaa kommunikointia merkittävästi, kun alenema on ns. puhetaajuuksilla. Tietyt äänteet tai konsonantit eivät kuulu kunnolla, jolloin puhe puuroutuu ja sanoista on lähes mahdoton saada selvää. Voi kuitenkin olla, että toisilla taajuuksilla kuulet äänet aivan normaalisti.

 

Henkilökohtaisesta kuulokäyrästä eli audiogrammista nähdään millä taajuusalueella ja kuinka paljon kuulo on heikentynyt. Ikäkuulo aiheuttaa kuulon heikkenemisen korkeilla taajuuksilla, jolloin joidenkin konsonanttien kuuleminen vaikeutuu, kuultu puhe puuroutuu ja sanoista on vaikea saada selvää. Paras apu on hyvä ja korkeatasoinen kuulokoje, joka auttaa kuuloa korkeilla taajuuksilla ja pystyy tehokkaasti suodattamaan taustahälyä. Kojeen käyttäjän ei tarvitse pinnistellä kuullakseen.

 

Kuulon heikentymiseen on monia syitä.

Ammattitaitoinen kuulontutkija eli audionomi osaa ohjata asiakkaan korvalääkärin tutkittavaksi, mikäli kuulokäyrässä esiintyy viitteitä jostain korvan sairaudesta. Suurin osa kuulonalenemista johtuu normaalista ikähuonokuuloisuudesta tai toistuvan ja/tai äkillisen melun aiheuttamasta meluvauriosta. Ikähuonokuuloisuus ja meluvaurio ovat pysyviä eli niihin ei ole parantavia hoitokeinoja. Paras apu saadaan laadukkaasta, elämäntilanteeseen sopivasta kuulokojeesta.

Ikähuonokuuloisuus hiipii hitaasti. Aivot tottuvat nopeasti hiljentyvään maailmaan ja siihen, että tiettyjä ääniä ja taajuuksia ei enää kuulu. Aivomme tarvitsevat ärsykkeitä ylläpitääkseen taitoa kuulla ja mikäli ärsykkeitä tietyiltä taajuusalueilta ei tule, rapistuu aivojen taito ja mahdollisuus ymmärtää ääntä kyseisiltä alueilta. Kuulokojeella ylläpidämme kuulohermon toimintaa ja aivojen kykyä vastaanottaa ääniärsykkeitä. Kuulokojeella on mahdollista tuoda takaisin äänet, jotka luulit jo kauan sitten kadottaneesi. Mitä aikaisemmin otat kuulokojeen oman kuulosi avuksi, sen helpompi sinun on palata äänirikkaaseen ja värikkääseen kuulemisen maailmaan.

Miten korva toimii? Voit lukea lisää siitä kuinka kuulemme ja miten korva toimii.

 

Kuulohansa palvelee Sinua kaikissa kuuloon ja kuulemiseen liittyvissä asioissa. Voit soittaa meille arkisin klo 8-16 ja muina aikoina jättää meille soittopyynnön. Puhelimessa sinua palvelevat kuuloalan ammattilaiset. Voit myös ottaa yhteyttä sähköpostitse tai internet-sivujemme yhteydenottolomakkeella. Pääsääntöisesti vastaamme yhteydenottopyyntöihin viimeistään seuraavana arkipäivänä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuulohansa Oy
Soidintie 8
00700 HELSINKI
Puh. (09) 345 5300
Y-tunnus: 0974098-8

Myymälä, kuulontutkimukset, palvelut
Soidintie 8, katutaso, HELSINKI (Malmi)
Avoinna
Arkisin klo 8-16
 tai sopimuksen mukaan